Po upadku Centrum Medycznego ,,Małgorzata” Radny Rady Powiatu Robert Piątek w imieniu mieszkańców Powiatu Śremskiego aktywnie wspomaga dr. Krzysztofa Rożnowskiego w rozwiązywaniu problemów z jakimi boryka się śremska placówka onkologiczna.

Przez kilka miesięcy ubiegłego roku do placówki w Śremie nie trafiały żadne pieniądze na bieżące leczenie hospitalizowanych pacjentów oraz wynagrodzenia dla personelu. Brakowało finansów na leki oraz najem budynku. Personel oddziału onkologicznego na czele z dr. Krzysztofem Rożnowskim mimo braku wynagrodzeń starał się godnie wykonywać swoją pracę. Priorytetem dla tych pracowników było dobro pacjentów i utrzymanie ciągłości leczenia co w przypadku chorób nowotworowych ma kluczowe znaczenie.

Szczęście przychodzi do tych co się śmieją

Szczęście przychodzi do tych co się śmieją

Starosta Pan Zenon Jahns oraz większość radnych Rady Powiatu wyraziła zgodę na wynajęcie budynku przy ul. Chełmońskiego 1 nowemu podmiotowi, który został zawiązany przez dr. Krzysztofa Rożnowskiego. Radny Robert Piątek podjął bardzo wiele interwencji min. w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz u Wojewody Zbigniewa Hoffmanna i posłów PIS celem utrzyma dalszego finansowania leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi przez nowopowstającą jednostkę. Dzięki staraniom dr. Krzysztofa Rożnowskiego i radnego Roberta Piątka pracownicy odzyskali zaległe wynagrodzenia. Dr Rożnowski wraz z zespołem podjął trud odbudowy powołując BONA SPE Śremski Ośrodek Onkologiczny. Zatrudnił ponownie pracujący tam wcześniej personel. Obecnie w ramach tego ośrodka działają: Oddział Onkologii Klinicznej, Poradnia Onkologiczna oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Ośrodek przystąpił do konkursu na świadczenia chemioterapii. Uzyskał kontrakt na leczenie chemioterapią w warunkach ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym, ale nie ma jeszcze możliwości dłuższej hospitalizacji pacjentów. W tej sprawie Radny Robert Piątek zwrócił się w ostatnim czasie o pomoc do Wicewojewody Pani Marleny Maląg.