Śremski szpital ma zapewnione bezpieczeństwo (wywalczyliśmy drugą karetkę)  i większe finansowanie, gdyż znalazł się w sieci szpitali II stopnia. Zarówno ja, jak i pozostali radni śremskiego PIS – u mają w tym swój udział.

W pierwszej połowie 2016 r pojawił się w Radzie Powiatu niebezpieczny pomysł na redukcję części zadłużenia SP ZOZ – u poprzez wynajęcie naszego szpitala. Dzięki dużej determinacji działaczy związkowych ze Szpitala oraz radnych Klubu PIS, Rada Powiatu wycofała się z tego niebezpiecznego pomysłu. Starosta uszanował wówczas wolę radnych PIS i po krótkim czasie wyraził zadowolenie z takiego obrotu sprawy.