Polityka – troska o dobro wspólne towarzyszy mi od szkolnych lat tj. od początków działalności NSZZ ,,Solidarność”. Zawsze popieram i promuję osoby uczciwe i bezinteresowne. W latach 80 – tych zaangażowałem się w politykę walcząc z komunistycznym systemem kłamstwa i zniewolenia. Angażując się w politykę zawsze dążyłem do zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości w naszej Ojczyźnie. Również od 2002r zaangażowałem się w promowanie ludzi prawych i uczciwych w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Dzięki mojemu zaangażowaniu udało się zrobić wiele dobrego dla większości mieszkańców Śremu.