Jestem wierny wartościom naszych rodziców i dziadków. Moją dewizą życiową jest hasło "Bóg, Honor i Ojczyzna". Staram się realizować ewangeliczne słowa które, często były powtarzane w homiliach przez mojego drogiego patrona bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; "Zło dobrem zwyciężaj". Nie czuję w swoim sercu do nikogo wrogości. Zależy mi na tym, aby każdy, bez wyjątku osiągnął cel swojego życia czyli zbawienie swojej duszy. Wszystkim niewierzącym życzę łaski wiary i o to również się modlę. Jestem przekonany, że Pan Bóg kocha wszystkich bez wyjątku i z lewicy i z prawicy. Dlatego też staram się w miarę swoich możliwości pomagać każdemu, kto zwróci się do mnie o taką pomoc.

Nocleg w Domu Pielgrzyma i dołączenie do Grupy 21 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę