Od 43 lat jestem mieszkańcem Jezioran. Od czasów szkoły podstawowej jestem zaangażowany w sprawy naszej Ojczyzny oraz w odkrywanie prawdziwej historii kraju. Przykład moich dziadków i rodziców wyzwolił we mnie chęć walki o Polskę Niepodległą i Solidarną. Utwierdziły mnie w tym wszystkim trudne doświadczenia mojej rodziny tj. min. internowanie w stanie wojennym mojego taty Mariana za działalność w NSZZ ,,Solidarność” oraz zwolnienie w tym samym czasie z pracy w Urzędzie Miejskim mojej siostry Elżbiety.

Wiara w Boga pomogła mi przetrwać najbardziej szare dni w tamtym czasie. Jako uczeń Technikum Kolejowego w Poznaniu uczestniczyłem w pokojowych manifestacjach oraz kolportowałem do Śremu prasę podziemną. Podczas pieszych pielgrzymek oraz podczas działalności w duszpasterstwie młodzieżowym ,,FRANKI” poznałem moją kochaną żonę Beatę oraz wielu cennych przyjaciół. Pracowałem jako młodszy maszynista EPT w Lokomotywowni Poznań – Franowo oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej w Śremie.

Od 1991 r pracuję cały czas jako pracownik administracyjny w śremskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas zaangażowania w sprawy spółdzielcze zdobyłem dodatkowe doświadczenie będąc Sekretarzem Rady Nadzorczej Spółdzielni. Uczestnicząc w pracach Rady pomogłem wielu osobom ratując ich często przed eksmisją; proponując im dobre i korzystne rozwiązania np. znajdując chętnych na zamianę mieszkania na większe i spłatę zadłużenia. To min. z mojej i Marka Chmiela inicjatywy Spółdzielnia rozpoczęła w 2004 r program termomodernizacji budynków. Zawsze starałem się wesprzeć każdego, kto zwrócił się do mnie o pomoc. W 2006 r kandydowałem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wówczas nieudało się zdobyć mandatu radnego, choć zdobyłem drugi wynik na terenie Powiatu Śremskiego z grona kandydujących z naszego Powiatu.

W 2010 r kandydując na radnego do Gminy Śrem z drugiej pozycji z listy PIS – u zdobyłem mandat i trzeci wynik na terenie naszej Gminy. Natomiast w 2014r kandydując na radnego do Rady Powiatu zdobyłem pierwszy wynik z grona wszystkich kandydatów. Jako radny powiatowy zablokowałem niebezpieczny pomysł rządzących dotyczący wynajęcia naszego szpitala. Nasz szpital jest naszym wspólnym dobrem. Przekonałem rządzącą koalicję do wycofania się z tego złego pomysłu. Również w ostatnich miesiącach podjąłem działania na rzecz uratowania śremskiej onkologii. Wsparłem wszystkie pomysły i inicjatywy dr Rożnowskiego w tej sprawie.