Mieszkańcy po licznych skargach doczekali się. Dwie karetki pogotowia od 20 grudnia 2016 r stacjonują w Śremie. Decyzja ta podniosła bezpieczeństwo mieszkańców Śremu i skróciła czas oczekiwania na karetkę na terenie naszej Gminy. Jakim cudem? Jak do tego doszło?

W październiku 2016 r., jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu wybrałem się wraz ze starostą śremskim, Zenonem Jahnsem oraz Dyrektorem Śremskiego Szpitala Michałem Sobolewskim do Wojewody Wielkopolskiego, by zabiegać o drugą karetkę dla Śremu. Wizyta okazała się owocna. Wojewoda uznał racje samorządowców i postanowił o zmianach w systemie ratownictwa medycznego.