Władza nie może
opierać się
na kłamstwie
oraz działaniach
antyobywatelskich

Każde decyzje powinny
być podejmowane
w trosce o mieszkańców.
Każda obietnica
powinna zostać spełniona.
Kilka słów o mnie

Mam na imię Robert

Śrem jest moim ukochany miastem. Lubię również nasze piękne okolice, które cały czas podziwiam i odkrywam na nowo. Podczas spacerów i wyjazdów rowerowych zachwycam się pięknem otaczającej nas przyrody. Nie czuję w swoim sercu do nikogo wrogości. Jestem przekonany, że Pan Bóg kocha wszystkich bez wyjątku i z lewicy i z prawicy. Dlatego też staram się w miarę swoich możliwości pomagać każdemu, kto zwróci się do mnie o taką pomoc.


Co warto poprawić?


Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring oraz dyżury nocne i weekendowe Straż Miejskiej w Śremie.

Infrastruktura

Zwiększenie ilości miejsc postojowych. Budowa dróg nie tylko dla samochodów, ale również rowerów.

Sport i kultura

Reorganizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, zwiększenie kwoty środków finansowych na dotacje dla klubów sportowych z wykorzystaniem rządowego programu KLUB

Edukacja

Zwiększenie wydatków oświatowych. Przywrócenie finansowania zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach,

Najważniejsze, to słuchać

Wsłuchać się w głos mieszkańców

Najważniejszym jest wsłuchać się w głos mieszkańców Śremu.
Interweniować w rejonach, które najbardziej tego potrzebują.
Słuchać i odpowiadać na pytania.

Napisz do mnie

Jeśli jest coś, co chciałbyś poprawić w Śremie, napisz do mnie. Postaram się odpisać tak szybko, jak to będzie możliwe.

Śrem jest moim ukochany miastem. Lubię również nasze piękne okolice, które cały czas podziwiam i odkrywam na nowo.

Zapraszam wszystkich

Nadchodzące wydarzenia